Protetika

2. februára 2016 Rady odborníkov

AKO ORIENTAČNE ZHODNOTIŤ SPRÁVNE DRŽANIE TELA U DETÍ

Už od malička je potrebné všímať si na dieťati jeho celkový telesný vývoj - ako sedí, či nestojí na krivo, alebo nemá zvláštnu chôdzu.

AKO ORIENTAČNE ZHODNOTIŤ SPRÁVNE DRŽANIE TELA U DETÍ

Viditeľnými odchýlkami v držaní tela sú vypučený zadok  alebo  bruško, guľatý chrbát, odstávajúce lopatky, asymetrické držanie či predsun hlavy a pliec. Príčiny môžu byť viaceré – okrem vrodených vád  je to hlavne zhrbené sedenie v škole, pri hre, za počítačom alebo pred televíziou; nesprávne obúvanie , nadváha, nedostatok zdravého pohybu, ale aj nedostatočná informovanosť rodičov.

U malého dieťa sa držanie tela vyvíja postupne v súlade s vývojom zakrivenia chrbtice. Súčasne prebieha vývoj svalstva, upevňovanie stability a schopnosť udržania rovnováhy. Charakteristický typ držania tela sa ukáže až v ranom školskom veku, ale chorobné  zakrivenia chrbtice možno diagnostikovať už oveľa skôr.
 

Aký je rozdiel medzi chybným držaním tela a chorobným zakrivením chrbtice?

Za chybné držanie tela označujeme nevhodný postoj, ktorý sa dá svalovým úsilím (napríklad po napomenutí dieťaťa matkou, aby sa vystrelo), uviesť do správneho postavenia. Vhodnou liečebnou a preventívnou metódou je rehabilitácia, precvičovanie správnych cvikov, správny sed a vylúčenie zlozvykov. Ak je však porušený tvar stavcov chrbtice, nie je možné dostať ju do správnej polohy, akokoľvek sa dieťa usiluje. V takomto prípade ide o chorobné zakrivenie chrbtice. 

Aký je správny vývoj zakrivenia chrbtice?

Malé dieťa má po narodení chrbticu úplne poddajnú, ktorá sa tvarom prispôsobuje podložke na ktorej leží. Keď je dieťa v polohe na brušku a začína dvíhať hlavičku, vytvára sa v krčnej chrbtici jej prehnutie dopredu – krčná lordóza. V čase, keď  si dieťa začína sadať, pridáva sa ku krčnej lordóze zakrivenie hrudnej chrbtice dozadu – hrudná kyfóza. Keď dieťa začína stáť, trup sa snaží dostať do vyváženého postavenia a vytvára sa prehnutie driekovej chrbtice  dopredu  - drieková lordóza. Veľkosť týchto zakrivení  sa môže u jednotlivých ľudí rôzniť v určitom anatomickom rozmedzí. 

Aké je správne držanie tela u predškoláka?

U malých detí približne do 4-5 rokov sa možno stretnúť s chybným držaním tela na podklade ochabnutého svalstva len veľmi zriedka, pretože má všestranný pohybový režim. Riziko nastáva až pri starších deťoch pri rýchlom raste a zmene spôsobu života na sedavejší. Práve tu má význam zavedenie správneho pohybového režimu. 

Aké je správne držanie tela u školáka?

Aj starostlivý rodič môže orientačne zhodnotiť držanie tela svojho potomka. Či sa dieťa nevychyľuje do strán je možné zistiť tak, že sledujeme či má lopatky v rovnakej výške k pleciam. Či je chrbtica v čelnej rovine vyvážená zistíme tak, že od stredu záhlavia spustíme olovnicu  (napr. z kľúčika na tenkom špagátiku) a sledujeme, či  línia špagátiku presne zapadá do ryhy medzi sedacími svalmi. Správne držanie tela zhodnotíme, aj keď dieťa chrbtom oprieme o stenu tak, aby sa steny dotýkalo vrcholom  záhlavia, vrcholom hrudnej kyfózy, sedacími svalmi a pätami. Pri správnom držaní tela pohľad dieťaťa smeruje vodorovne. Poza driek sa má zmestiť naša dlaň. Ak pri takomto postavení pohľad dieťaťa smeruje hore, jedná sa o výrazne guľatý chrbát. 

Možno držanie tela u detí ovplyvniť?

Aj keď na správne držanie tela jestvujú základné kritériá, pre každého človeka  sú charakteristické väčšie či menšie odchýlky. Niektoré črty v postoji a držaní tela sú dedičné, vyskytujú sa u viacerých príbuzných a generácií, a ovplyvniť ich nie je možné. Príkladom je výrazné prehnutie v drieku  - zvýšená drieková lordóza, plochý chrbát, alebo  výraznejšie typické zaguľatenie chrbta a zväčšená hrudná kyfóza.
Patologické zmeny v držaní tela získava dieťa  počas rastu a vývojav dôsledku chorobných alebo vonkajších nepriaznivých vplyvov. Tieto sa do veľkej miery ovplyvniť dajú. Varovným signálom predsúvania hlavy a následne hrbenia sa, sú časté infekcie horných dýchacích ciest, zväčšené mandle, alergie sťažujúce  dýchanie, včas nespoznané poruchy zraku, sluchu, ale aj príliš rýchly rast.

K  zbytočne získaným odchýlkam v držaní tela  patria tie, ktoré dieťa získava nesprávnymi režimovými návykmi. Napríklad opakovaným sedením s nakláňaním sa, alebo pootáčaním do jednej strany. Ale aj nedostatkom pohybu, alebo pestovaním asymetrických športov a hobby aktivít. K odchýlkam v držaní tela dochádza tiež vysiľovaním dieťaťa nadmernou športovou záťažou, neprimerane dlhými výletmi, nosením bremien, alebo častým  dvíhaním mladších súrodencov. Ak si rodič včas tieto nesprávne návyky uvedomí, odchýlky sa odstrániť dajú. 

Ako vyzerá typický guľatý chrbát pri chybnom držaní tela?

Dieťa s chybným držaním tela má predsunuté držanie hlavy a ramien v dôsledku  skrátených prsných svalov, oslabené brušné svaly, odstávajú mu lopatky a má zaguľatený chrbát. Chrbát však vie svalovým úsilím na krátky čas vyrovnať. Práve takéto držanie má rodiča zalarmovať k zahájeniu nápravy. 

Aké sú možnosti v predchádzaní chybného držania tela?

Jednou z možností je porada  so skúseným rehabilitačným pracovníkom, ktorý dieťa aj matku naučí udržať správne postoje a cvičenia. Keďže dieťa nevydrží a ani ho nebaví cvičiť viackrát denne, je vhodné zapojiť ho do takých pohybových činností, kde svaly pracujú mimovoľne.Jednou z vynikajúcich možností je napríklad cvičenie na fit lopte, alebo sedenie na fit vankúši.  

Aké sú možnosti liečby chybného držania tela?
K správnemu držaniu tela je vhodná pomôcka, ktorá má už v názve –napomínacia bandáž – ktorá zabezpečí,  že dieťa bude sedieť v správnej polohe, napr. pri písaní domácich úloh, pri počítači, alebo iných domácich aktivitách. Je vhodné ju kombinovať s cvičením, nepoužíva sa celý deň, ale iba niekoľko hodín, aby svalstvo jej dlhým nosením neochabovalo.
Deti môžu mať chybné držanie tela aj vplyvom kratšej končatiny, ktorú môžu získať úrazom, alebo  môže ísť o vrodenú vadu.  Pri chôdzi sa ohýba viac koleno na zdravej končatine a dieťa má „kačaciu chôdzu“. U malých detí je aj skrátenie o niekoľko milimetrov dôvodom na vznik nesprávneho vývoja chrbtice. Skrátenie môže zmerať aj rodič podložením nohy hrubým zošitom, prípadne knihou alebo si dať odmerať výšku skrátenia odborníkom  a začať používať korekčnú vložku do obuvi.  Predchádza sa tak vzniku vážnejších ortopedických ochorení u detí akou je napr. skolióza.  
Pre skoré odhalenie porúch pohybového aparátu nezabudnite na pravidelne preventívne lekárske prehliadky.
 

MUDr. Blažena Brozmanová, detský ortopéd

Ing. Jana Knápková, technológ výroby ortopedických pomôcok

Menu Pobočky

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním.