Sídlo spoločnosti PROTETIKA, a.s.

PROTETIKA, a.s.

Bojnická 10
823 65 Bratislava
Slovenská republika

00421 2 4445 31 11
00421 2 4444 13 33
sekretariat@protetika.sk

Kontakty na vedenie spoločnosti

Generálny riaditeľ

Ing. Ľubomír Pištek

00421 2 4444 13 30
00421 2 4444 13 33
sekretariat@protetika.sk

Obchodný riaditeľ

Ing. Ivan Oleksik, PhD.

00421 2 4425 74 56
00421 2 4444 13 33
i.oleksik@protetika.sk

Ekonomický riaditeľ

Ing. Ivica Matelová

00421 2 4445 18 50
00421 2 4425 74 63
i.matelova@protetika.sk

Výrobný riaditeľ

Ing. Jarmila Filipová

00421 2 4445 18 41
j.filipova@protetika.sk

Manažér pre Stredisko ortopedicko – protetickej pomoci

Ing. Jana Knápková

00421 2 4446 25 66
j.knapkova@protetika.sk

Právnik

JUDr. Marta Chúpeková

00421 2 4444 13 30
m.chupekova@protetika.sk

Kontakty na jednotlivé oddelenia

Personálno - mzdové oddelenie

Monika Kucháriková

00421 2 4445 18 53
mzdy@protetika.sk

Marketing

Mgr. Jana Mlynarovičová

00421 2 4445 75 23
j.mlynarovicova@protetika.sk

Informácie o zhotovení individuálne vyrábaných pomôcok a obuvi

00421 2 4444 13 31
00421 9 0296 65 97
sluzby@protetika.sk

Oddelenie riadenia kontroly kvality - reklamačné oddelenie

Ing. Danka Hložková

00421 2 4444 19 38
odd.rkk@protetika.sk

Oddelenie predaja – Veľkoobchod

Key account manager

Ing. Zuzana Múčková

00421 2 4425 74 56
z.muckova@protetika.sk

Referent predaja - obuv

Zdenka Vyletelová

00421 2 4425 74 56
predaj@protetika.sk

Referent predaja - zdravotnícke pomôcky

Ing. Nikol Pištěková

00421 2 4425 74 56
00421 9 0296 56 18
n.pistekova@protetika.sk

Referent predaja - rehabilitačné sandále

Ria Fialová

00421 2 4425 74 56
00421 9 0296 65 60
r.fialova@protetika.sk

Oddelenie predaja – Maloobchod

Key account manager

Ing. Ivana Nosálová, PhD.

00421 2 444 518 56
00421 903 43 30 65
i.nosalova@protetika.sk

Manažér predaja

Andrea Sándorová

00421 902 96 52 06
a.sandorova@protetika.sk

Referent predaja zdravotníckych potrieb

Jana Dubovská

00421 2 4445 18 56
00421 902 96 65 52
j.dubovska@protetika.sk

Zdravotnícky reprezentant pre načúvacie prístroje

Mário Brezovan

00421 0902 965 205
m.brezovan@protetika.sk

Servis načúvacích prístrojov

Mário Brezovan

00421 902 965 205
m.brezovan@protetika.sk

Obchodní zástupcovia – divízia OBUV

Obchodný zástupca - Bratislava, západné a južné Slovensko

Helena Ováriová

00421 9 0296 65 55
h.ovariova@protetika.sk

Obchodný zástupca - severné a stredné Slovensko

Mgr. Juraj Brezány

00421 9 0339 97 73
j.brezany@protetika.sk

Obchodný zástupca - východné Slovensko

Peter Kovács

00421 9 0526 01 49
petokovacs@mail.t-com.sk

Tlačiť