Newslettery

Newsletter - Október 2013/lekári

Vítajte na stranách nášho občasníka, ktorý prinášame pri významnej udalosti v našej spoločnosti. Cieľom našich snáh je pomáhať a zlepšovať kvalitu života našich klientov.

Newsletter - Október 2013 Newsletter - Október 2013/lekári (PDF 504 kB)

Newsletter - Jún 2013

Vítajte na stranách nášho občasníka, ktorý prinášame pri významnej udalosti v našej spoločnosti. Organizovaná ortopedicko-protetická výroba na Slovensku sa dožíva v tomto roku svojho 90. výročia. Cieľom našich snáh je pomáhať a zlepšovať kvalitu života našich klientov.

Newsletter - Jún 2013 Newsletter - Jún 2013 (PDF 550 kB)

Tlačiť